Śmiercionośne epidemie

Śmiercionośne epidemie

Słowo „epidemia” można przetłumaczyć jako „nawiedzający ludzi” i zdaje się, że zostało ono dość zgrabnie stworzone. Dżuma, cholera czy grypa nawiedzały ludzkość wielokrotnie i tyleż razy zbierały krwawe żniwo.

Cyztaj dalej

Zagrożenie epidemiologiczne

Zagrożenie epidemiologiczne

Termin „epidemia” wywodzi się od łacińskich słów epi, czyli „nawiedzający” i demos, czyli „ludzie”. Zdaje się, że dosłowne tłumaczenie tego słowa doskonale oddaje jego esencję. Epidemie nawiedzały ludzi od wielu setek lat i, niestety, nadal stanowią dla nich poważne zagrożenie.

http://wyprzedzmeningokoki.pl/ Cyztaj dalej

Europa protestuje a świat choruje

Europa protestuje a świat choruje

W ostatnich latach w Europie nasilają się niepokoje społeczne. Manifestacje nierzadko połączone z zamieszkami mają miejsce w wielu krajach starego kontynentu. Nie da się ukryć, że sytuacja w tej części globu niepokojąco się pogorszyła, jednak zdaje się, że Europejczycy nie zdają sobie do końca sprawy z tego, jakimi są szczęściarzami.

Cyztaj dalej

Epidemie wczoraj i dziś

Epidemie wczoraj i dziś

Chociaż terminu epidemia używa się w wielu różnych kontekstach, to jednak zasadniczo odnosi się on do chorób zakaźnych. W dzisiejszych czasach wielkie epidemie już się praktycznie nie zdarzają, jeśli słowo „wielkie” będziemy rozumieć jako takie, które pochłaniają dziesiątki lub setki milionów ofiar.

Cyztaj dalej

Epidemie i „epidemie”

Epidemie i „epidemie”

Jeszcze wcale nie tak dawno, bo przecież w XX wieku zdarzały się epidemie dosłownie dziesiątkujące społeczeństwa. W 1918 roku grypa, a konkretnie popularna hiszpanka zabrała do wieczności 50 milionów osób. Jak widać, skala dawnych wielkich epidemii była nierzadko przerażająca i możemy się cieszyć, że żyjemy w miejscu i czasie, w których nie musimy się obawiać tego typu zagrożeń.

Cyztaj dalej