Epidemie wczoraj i dziś

Epidemie wczoraj i dziś
Bactroban Krem

Chociaż terminu epidemia używa się w wielu różnych kontekstach, to jednak zasadniczo odnosi się on do chorób zakaźnych. W dzisiejszych czasach wielkie epidemie już się praktycznie nie zdarzają, jeśli słowo „wielkie” będziemy rozumieć jako takie, które pochłaniają dziesiątki lub setki milionów ofiar.

Cyztaj dalej

Epidemie i „epidemie”

Epidemie i „epidemie”

Jeszcze wcale nie tak dawno, bo przecież w XX wieku zdarzały się epidemie dosłownie dziesiątkujące społeczeństwa. W 1918 roku grypa, a konkretnie popularna hiszpanka zabrała do wieczności 50 milionów osób. Jak widać, skala dawnych wielkich epidemii była nierzadko przerażająca i możemy się cieszyć, że żyjemy w miejscu i czasie, w których nie musimy się obawiać tego typu zagrożeń.

Cyztaj dalej

Czy Europa jest przygotowana na epidemie

Czy Europa jest przygotowana na epidemie

Kontynent europejski został już tyle razy nawiedzony przez wielkie epidemie, że jego mieszkańcy nauczyli się sprawnie radzić sobie z tym zagrożeniem. W dzisiejszych czasach grypa, cholera czy dżuma raczej nie mają szans zainfekować europejskiego społeczeństwa.

Cyztaj dalej

Bezpieczeństwo od epidemii

Bezpieczeństwo od epidemii

W minionych stuleciach wielkie epidemie potrafiły znacznie przerzedzić populacje poszczególnych regionów, państw, a nawet kontynentów. Współcześnie nadal zdarzają się tego typu kataklizmy, jednak ich skala jest zdecydowanie mniejsza.

Cyztaj dalej