Zagrożenie epidemiologiczne

Zagrożenie epidemiologiczne

Termin „epidemia” wywodzi się od łacińskich słów epi, czyli „nawiedzający” i demos, czyli „ludzie”. Zdaje się, że dosłowne tłumaczenie tego słowa doskonale oddaje jego esencję. Epidemie nawiedzały ludzi od wielu setek lat i, niestety, nadal stanowią dla nich poważne zagrożenie.

Cyztaj dalej